Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

Visie

De Opdracht voor de Gemeente en de individuele gelovige is: Matt 22: 37; Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
De primaire opdracht voor een kind van God is om de Here God en je naaste liefhebben.
De visie voor elke christen heeft dus betrekking op liefde voor God en je naaste.
De Visie is dus de manier waarop wij als gemeente, maar ook als individuele gelovige die opdracht van de Here Jezus kunnen uitvoeren.
En dat zal voor elke individuele gelovige misschien anders zijn, en ook voor de gemeente is dat niet een strak plan, maar telkens inspringend op de actualiteit waarmee wij geconfronteerd worden.