Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

Overschrijving

Giften kunnen worden overgemaakt naar rabobank NL07 RABO 0379.0277.20 t.n.v. de Evangelische Gemeenschap onder vermelding van 'gift kerk' en de naam van de gever of instantie.