Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

Michael en Hanneke Awimbilla

Hanneke Korten is sinds 1984 zendelinge in Ghana, waar zij getrouwd is met Michael Awimbilla. Samen werken zij voor Wycliffe waar zij betrokken zijn bij bijbel vertaalwerk. Michael is adviseur Bijbelvertaler, hij heeft een coördinerende taak. Michael is met zijn team nu vooral bezig met de afronding van vertaling in het kusaal van de volledige bijbel. Hanneke werkt op het hoofdkantoor op de afdeling die materialen ontwikkelt voor lees- en schrijfonderwijs. Naast deze taak helpt ze actief mee in de begeleiding van de verschillende taalprojecten op het gebied van buitenschools leesonderwijs