Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

Giften

De Evangelische Gemeenschap Hoogeveen is in financiële zin afhankelijk van uw en jouw steun. Naast de collecten, zijn giften en legaten een belangrijke en noodzakelijke bron van inkomsten. Hieronder volgt binnenkort informatie over de verschillende mogelijkheden.