Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

Geloven

In de eenheid van God bestaande uit drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

 • De soevereiniteit van God de Vader in de schepping, waar de hele schepping in zes dagen door het spreken van God is geschapen.
 • In de absolute waarheid van de bijbel als het woord van God.
 • sterven voor de zonden van alle mensen, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn wederkomst in macht en heerlijkheid.
 • De goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift, de bijbel daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven.
 • De verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods zoon en Zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door geloof in Hem.
 • De wedergeboorte is een absolute noodzaak voor persoonlijke redding.
 • De lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan tot het eeuwige oordeel.
 • Het verlossend werk van Christus op het kruis voorziet in genezing van de totale mens, als antwoord op het gelovig gebed.
 • De doop in de Heilige Geest wordt gegeven aan de gelovigen die daarom vragen, volgens Handeling 2:4.
 • Door de heiligende kracht van de Heilige Geest wordt de Christen in staat gesteld, om een geheiligd leven te leiden.
 • De gemeente is het lichaam van Christus; elke waarachtige gelovige wil dan ook behoren tot dat lichaam.

Met nadruk stellen wij nog: HET WOORD VAN GOD heeft ABSOLUUT GEZAG boven welke belijdenis ook.