Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

Fineke Jansen

Fineke werkt in de hoofdstad La Paz (Bolivia) onder mensen met verslavingsproblemen. Samen met adjunct-directeur Felina geeft zij leiding aan het Adulam team, bestaande uit 30 Boliviaanse medewerkers. Dit team vangt jonge mannen en vrouwen op in drie rehabilitatiecentra: voor tiener jongens, jonge vrouwen en jonge stelletjes, met eventuele kinderen Geboren in een Gereformeerd gezin ben ik als kind met de bijbel grootgebracht, ging naar de kerk en een christelijke school, waardoor ik veel fijne "bagage" meekreeg. Toen een familie uit mijn gemeente in 1987 naar Bolivia vertrok, kreeg ik een verlangen hen op te zoeken hoewel ik vrienden in andere "zendingslanden" veel beter kende.

Het gevolg daarvan is dat ik op 13 april 1989 vertrok naar La Paz met een uitnodiging op zak van de Boliviaanse Assemblies of God. Na verloop van een paar weken in La Paz kwam ik in aanraking met een programma voor alcohol-en drugverslaafden en kreeg het verlangen in mijn hart om hen op te zoeken. In Nederland had ik tijdens mijn HBO-studie stage gelopen in de thuislozenzorg, maar had totaal geen feeling met drugverslaafden. Bij mijn eerste ontmoeting in La Paz met deze groep kreeg ik een lang gesprek met een drugverslaafde en maakte de Here me duidelijk dat we voor Gods troon allemaal op de plek van schuldenaar staan en de Here Jezus nodig hebben, net als een verslaafde. Uiteindelijk heb ik bijna 5 jaar full-time gewerkt met dit centrum voor verslaafde mannen en tegelijkertijd een paar jaar ge√ęvangeliseerd in politiecellen in de stad.

Wat doe ik? Sinds 1989 woont en werkt Fineke Janssen in Bolivia. Deze dappere vrouw heeft een diepe bewogenheid voor de dakloze straatjeugd in La Paz, die in grote ellende verkeert. Zij verspreidt het evangelie, liefde en hulp vanuit Adulam, haar centrum voor verslaafde tieners.

Thuisfront Het TFC voor Fineke bestaat uit: Henk Jurriens, Andries Mulderij, Xandra Storm, Joel van Huizen, Jan ten Brink en. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Lenie.