Evangelische Gemeente Hoogeveen

Het gebouw van de Evangelische gemeenschap aan de Brinkstraat. (© Google Maps)

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2008 zijn giften, gedaan aan "goede doel instellingen" aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als de instelling aangemerkt is als 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI). De Evangelische Gemeenschap heeft deze status ontvangen. Deze erkenning is een groepsbeschikking voor de landelijke kerk, de classes, gemeenten en diaconieën. Ook de fondsen vallen onder deze beschikking. Dit betekent dat giften t.b.v. de Evangelische Gemeenschap in aanmerking komen voor belastingaftrek binnen de door de Belastingdienst gestelde regels.