ANBI

Statutaire naam Evangelische Gemeenschap Hoogeveen
Publieke naam intern/extern Evangelische Gemeenschap Hoogeveen
Kamer van Koophandel nr 54805325
RSIN / fiscaal nr 851447107
Post- en bezoekadres Brinkstraat 26 7901LA Hoogeveen
Doelstelling Het functioneren als gemeente van Jezus Christus,gericht op redding, bekering en heling van de verloren mens en geestelijke groei van de gelovige
Hoofdlijnen beleidsplan klik hier voor het beleidsplan Evangelische Gemeenschap
Namen en functies bestuurders

Martijn de Vos Voorzitter

Harry Dogger Secretaris

Tinus de Vries lid

Gemandateerd penningmeester Ron van Dooremolen
Beloningsbeleid De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun functie, ze zijn onbezoldigd. Daarnaast krijgen zij uitsluitend de gemaakte onkosten vergoed. Ze krijgen geen bovenmatig vacatiegeld.
Actueel verslag van activiteiten klik hier voor het verslag van activiteiten Evangelische Gemeenschap Hoogeveen
Financiële verantwoording 2018 klik hier voor de jaarrekening Evangelische Gemeenschap Hoogeveen 2018
Financiële verantwoording 2017 klik hier voor de jaarrekening Evangelische Gemeenschap Hoogeveen 2017
Financiële verantwoording 2016 klik hier voor de jaarrekening Evangelische Gemeenschap Hoogeveen 2016